- Rabb: TERBİYE EDEN ALLAH, MÜREBBİ | KENDİSİNİ, GEREKSİNİMİ DUYULAN ŞEYİ, KENDİSİ ARACILIĞI İLE ELDE EDİLEN ÖZEL BİR SIFATLA KAYITLANDIRILMIŞ ZÂT
 
- rabb: EFENDİ, SAHİP
 
- râbb: SÜTBABA, ÜVEY BABA
 
- rab': AVLULU EV
 
- RABBÂNİYYÛN: KENDİLERİNİ ALLAH'A VERMİŞ OLANLAR
 
- RÂBITA: İKİ ŞEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN, BAĞ | MÜNÂSEBET, İLGİ | BAĞLILIK, SIRA, TERTÎP, USÛL, DÜZEN
 
- RAĞBET: İSTEKLE KARŞILAMA | İSTEK, ARZU, İYİ KABUL EDİLME
 
- RÂHAT: LİSÂNI MUHAFAZA ETMEK | ÜZÜNTÜSÜZ, TASASIZ, KEDERSİZ BİR HALDE BULUNMA | GÖNLÜ RAHAT(MÜSTERÎH)
 
- RAHLE: ÜZERİNDE KİTAP OKUMAK, YAZI YAZMAK İÇİN YAPILMIŞ KÜÇÜK VE DAR MASA
 
- RAHMÂN: DÜNYADA HER CANLIYA MERHAMET EDEN ALLAH
 
- RAHMET: ACIMA, ESİRGEME, KORUMA
 
- RÂİ(< RA'Y): ÇOBAN | ÇOBAN VE KIR HAYATINI ANLATAN ŞİİR
 
- RÂKIM(< RAKM): YAZAN, ÇİZEN | KOT, BİR YERİN DENİZDEN OLAN YÜKSEKLİĞİ
 
- RAKÎ'(< RÜKÛ): NAMAZDA RÜKÛ EDEN, ELLERİNİ DİZLERİNE DAYAYARAK EĞİLEN
 
- RAKÎM: YAZI YAZACAK LEVHA | YAZI, KİTAP VE SAİRE
 
- RAKÎK(< RİKKAT): İNCE | YUFKA YÜREKLİ
 
- RAKÎKLEŞMEK: (YÂ BAD-ÜL EŞHEB[RUHUN İNSANA YARDIM EDEBİLMESİ])
 
- RÂM (OLMAK/ETMEK): İNSANIN TÜM VARLIĞIYLA ALLAH'A BAĞLANMASI | TESLİMİYET
 
- RAMAZÂN: KAMER TAKVİMİNİN DOKUZUNCUSU, ÜÇ AYLARIN SONUNCUSU, ORUÇ AYI
 
- RÂST: DOĞRU | SAĞ | UYGUNLUK
 
- RAUF: ÇOK ACIYAN, ESİRGEYEN, MERHAMET SAHİBİ
 
- RAVZA: YEŞİLLİKLİ GÜZEL BOSTAN, BAHÇE-İ CENNET
 
- REÂYÂ( < RAİYYE(T) ): TÜM HALK
 
- RED': REDDETME, GERİ VERME
 
- REFREF: İKİ KALBİN BİRLEŞMESİ | MÂNEVİ BİR BİNEK | YEŞİL ELBİSE | İNCE YUMUŞAK KUMAŞ | CENNET
 
- REFÎK(< RIFK): ARKADAŞ, YOLDAŞ
 
- REH-BER: YOL GÖSTERİCİ, KILAVUZ | DERVİŞ OLANI ŞEYH HUZURUNA GÖTÜREN | HZ. CEBRÂİL (A.S.)
 
- REÎS: KIYÂMÎ TEKKELERİNDE KIYÂMEN EDİLEN ZİKİRLERDE ZİKRİ İDARE EDEN
 
- REMZ: İŞÂRET | GİZLİ VE KAPALI BİR SÛRETTE SÖYLEME (RÜMÛZ[ÂT])
 
- REK'AT: NAMAZDA BİR KIYAM(AYAKTA DURMA), BİR RÜKÛ(AYAKTA İKEN EĞİLME) VE İKİ SÜCÛD(YERE KAPANMA)DAN İBÂRET HAREKET (RÜK'AT)
 
- RESM-İ KÜŞÂD: AÇILIŞ TÖRENİ
 
- RESÛL: ELÇİ | PEYGAMBER
 
- REVÂN: YÜRÜYEN, GİDEN, AKAN, SU GİBİ AKIP GİDEN [SÖZ] | CAN, NEFS-İ NÂTIKA | HEMEN, DERHAL
 
- REVNAK: PARLAKLIK, GÜZELLİK, TAZELİK, SÜS
 
- REVZEN: PENCERE
 
- REYB: ŞÜPHE, ŞEKK, GÜMÂN
 
- REYHAN: GÜZEL KOKU, RIZIK, RIZIK-I MÂNEVÎ | FESLEĞEN
 
- REZZÂK(< RIZK): TÜM CANLILARIN RIZKINI VEREN ALLAH
 
- RIDVÂN: RÂZI OLMA, HOŞNUTLUK
 
- Rıdvân: CENNETİN KAPICISI OLAN BÜYÜK MELEK
 
- RIFK: YUMUŞAKLIK, YAVAŞLIK, TATLILIK
 
- RIZÂ: HOŞNUTLUK, MEMNUNİYET | TAKDİRE İTİRAZ ETMEMEK, ALLAH'DAN HOŞNUT OLMAK
 
- RIZ(I)K: NASİP | AZIK, YİYECEK-İÇECEK ŞEY | ALLAH'IN HERKESE BAHŞETTİĞİ NÎMET (ç. ERZÂK)
 
- RİÂYET: GÜTME, GÖZETME | UYMAK, SAYGI, SAYMA | AĞIRLAMA
 
- RİBA: TARTISI VE ÖLÇÜSÜ BELLİ OLAN BİR MALI AYNI CİNSTEN DAHA FAZLA OLAN BİR MAL İLE, BİR KARŞILIĞI OLMAKSIZIN PEŞİM OLARAK YA DA VERESİYE DEĞİŞTİRMEK | FAİZ | MUAMELEDE MEŞRU MİKTARDAN TECAVÜZ | BİR ŞEYİN ARTMASI, ÇOĞALMASI | VERİLEN BORÇ PARA YA DA MAL KARŞILIĞINDA KÂR İSTEYİP ZARARA ORTAK OLMAMAK SURETİYLE HÂSIL OLAN HARAM KAZANÇ
 
- RİBA: BAHAR EVLERİ, ÇADIRLAR, ARAZİ | YAZ YAĞMURLARI
 
- RİCÂL(< RECÜL): ERKEKLER | (< RÂCİL): YAYAN, YAYA OLANLAR | BELLİ MEVKİ SAHİBİ KİMSELER | NEFSİNİ ALTETMİŞ OLAN
 
- RİCÂL-ULLAH: EVLİYÂNIN BİR KISMI, BİR KISIM EVLİYÂ (RİCÂL-ÜL-MENNÂN | RİCÂL-ÜT-TAHT-EL-ESFEL, RİCÂL-ÜL-FETH, RİCÂL-İ İLÂHİYYE, RİCÂL-İ GAYB, RİCÂL-İ AYN-ÜT-TAHAKKÜM VE-Z-ZEVÂİD)
 
- RİCÂL-ÜL-GAYB: "NÜKEBÂ ÜÇYÜZ KİŞİ, NÜCEBÂ YETMİŞ KİŞİ, ABDAL KIRK KİŞİ, AHYAR YEDİ KİŞİ, AMED DÖRT KİŞİ, GAVS BİR KİŞİDİR" | CENÂB-I HAKK'IN MA'NEN VAZİFELİ KILDIĞI VELÎ KULLARI
 
- RİDÂ': DERVİŞLERİN KULLANDIKLARI ÖRTÜ, OMUZLARINA ATTIKLARI POST | BELDEN YUKARI ÖRTÜLEN ÖRTÜ | HIRKA
 
- RİHLET: GÖÇ, SEFER | ÖLÜM
 
- RİK'AT: REK'AT (RÜK'AT)
 
- RİKKAT: YUFKALIK, İNCELİK | MERHAMET, ACIMA
 
- RİYÂ': ÖZÜ, SÖZÜ BİR OLMAMA, İKİYÜZLÜLÜK
 
- RİYÂSET: REİSLİK, BAŞ OLMA, BAŞKANLIK
 
- RİYÂZÂT(< RİYÂZET): NEFSİ KIRMALAR, DÜNYA LEZZETLERİNDEN SAKINMALAR, PERHİZLE, KANAATLA YAŞAMALAR | NEFSİN ARZU ETTİĞİ ŞEYLERİ VERMEMEK | NEFSİN DOĞASINDAN ÇIKMAK
 
- RİYÂZİYYE: HESAPLA, MATEMATİKLE İLGİLİ | BİR YAZI ŞEKLİ
 
- RÛH-ULLAH: MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN HZ. ÎSA İÇİN KULLANILAN BİR SÖZ
 
- RÛHÜ'L KUDS: CEBRAİL
 
- RUKYE: HASTALIK İÇİN KUR'AN OKUMAK, DUA ETMEK
 
- RÛŞEN: AYDIN
 
- RÛŞEN-DİL: GÖNLÜ AYDIN
 
- RÜ'YÂ: DÜŞ | (RÜ'YET ANLAMINDA DA KULLANILIR)
 
- RÜ'YET: GÖRME, BAKMA, GÖRÜLME, GÖRÜŞ | İDARE ETME, ÇEVİRME, YÖNETME | ARAŞTIRMA
 
- RÜCÛ': DÖNME, GERİ DÖNÜŞ
 
- RÜKN: BİR ŞEYİN EN SAĞLAM TARAFI, TEMEL DİREĞİ | KOLON, DİREK | NÜFUZLU, ÖNEMLİ, KUVVETLİ KİMSE | İSLÂM HUKUKUNDA SÖZLEŞMENİN KURULMUŞ SAYILMASI İÇİN BULUNMASI GEREKLİ ŞARTLAR
 
- RÜSÛH: HAKİKATİN TÜM İNCELİKLERİNİ BİLME | BİR İLMİN DERİNLİĞİNE, İNCELİĞİNE VARMA | SAĞLAM OLMA | MAHÂRET, MELEKE
 
- RÜŞD: DOĞRU YOLU BULUP GİTME, DOĞRU YOLDA GİTME | DOĞRU DÜŞÜNME, AKIL SAHİBİ OLMA | BÂLİĞ OLMA, BÜLÛĞA ERME, ERGİNLİK | HAYRA İSABET | TEVAZU
 

ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Hayrettin Karaman- Hoş…

Kulağa hoş gelen, gönüllere rahatlık veren, iyi bi...

Temmuz 20, 2009

MALİKÎ MEZHEBİ

Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî'ye ni...

Temmuz 06, 2009

İSTİLA DEVİRLERİNİN KOLONİZATÖR …

  Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN Selçuk-Bizans...

Temmuz 06, 2009

HZ. EBU BEKİR'İN HAYATI

Hz. EBU BEKIR ES SIDDÎK (r.a) (571-634)  &nbs...

Temmuz 05, 2009

RÜYALARIN ÖNEM VE ANLAMI

Rasulullah Muhammed Mustafa (aleyhissalatu vessela...

Temmuz 20, 2009

SELEF VE SELEFILIK

Selef kime denir? Hz. Peygamber s.a.v.'in “En ...

Temmuz 06, 2009

Ahmed Avni KONUK

AHMED AVNİ KONUK (1868 - 19.3.1938) Kadı Alî-zâ...

Temmuz 21, 2009

CÂHİLİYYE DÖNEMI

Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslâm, tam bir aydı...

Temmuz 05, 2009

İSTANBUL’DA MEVLEVÎLİK

Mevlevi Ayini ve Semâ Törenleri çok kez doluluk ...

Ocak 11, 2016

SÜNNİ SUFİ YOLLARI

  Ahilik Bayramilik Buhurilik  ...

Temmuz 06, 2009

TASAVVUFUN KISACA TARİHÎ GELİŞİM…

Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dö...

Temmuz 07, 2009

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal Yıl 1922... Kası...

Şubat 06, 2009