- KÂ'BE: MÜSLÜMANLARIN NAMAZA BAŞLARKEN YÖNELDİKLERİ TARAF | MÜSLÜMANLARIN HACI OLMAK ÜZERE BELİRLİ ZAMANDA GİDİP ZİYÂRET ETTİKLERİ YER
 
- Kabîl: HZ. ÂDEM'İN BÜYÜK OĞLU OLUP, KARDEŞİ HÂBÎL'İ ÖLDÜRMÜŞTÜR
 
- KABÎL(< KABL): SOY, NEVİ, SINIF | TÜRLÜ, GİBİ | AZ ÖNCE
 
- KABİL(< KABÛL): KABUL EDİCİ, KABUL EDEN | OLANAKLI
 
- KABZ: GÖNLE GELEN SIKINTI | HAK VÂRİDÂTINDAN KESİLEN | EL İLE TUTMA | AVUÇ İÇİNE ALMA, KAVRAMA | AZRAİL TARAFINDAN RUH TESLİM ALINMA, ÖLME | PEKLİK
 
- KADEH: MÜRŞİDİN SÖZLERİ | İÇKİ BARDAĞI | KALB (ç. AKDÂH)
 
- KADEM: AYAK | KIDEM, DERECE, YARIM ARŞIN UZUNLUĞUNDA BİR ÖLÇÜ
 
- KADÎM(< KIDEM): ESKİ | ÖNCESİ BİLİNMEYEN ŞEY | BAŞLANGICI BULUNMAYAN, ÖTEDEN BERİ VAROLAN (ç. KUDEMÂ) | EZELÎ VE EBEDÎ OLANIN ZAMANA GEÇMESİ | AYAK-İLERLEME(TEKADDÜM) | GEÇMİŞTEN GELEN HER ŞEYİN HALKASI
 
- KADİM(< KADEM): AYAK BASAN, VARAN, ULAŞAN
 
- KÂDİR(< KUDRET): KUDRETLİ, GÜÇLÜ | ALLAH
 
- KADR:: PARLAKLLIK | ÖLÇÜ | TAKDİR
 
- KAFİLE: BİRLİKTE YOLCULUK EDEN TOPLULUK, ZÜMRE, FIRKA (ç. KAVÂFİL)
 
- KÂFİR: GURBETTE OLDUĞUNU BİLMEYEN
 
- KAFİRLİK: SİMGELERİ PUT EDİNMEK
 
- KAİM(< KIYÂM): VAR | AYAKTA DURAN/BULUNAN | BİRİNİN YERİNİ TUTAN, BİRİNİN YERİNE GEÇEN | BİR İŞTE SEBÂT EDEN
 
- KÂİNÂT: VAROLANLARIN HEPSİ
 
- KAL: SÖZ, LÂF
 
- KALB: GÖNÜL, YÜREK | ÂHİRET PENCERESİ | HERŞEYİN ORTASI, ALICI NOKTASI (ç. KULÛB)
 
- KAM': EZME, KIRMA; ZAPTETME
 
- KÂM: AĞZIN ÜSTÜ, TAVANI, DAMAK | MERAM, ARZU, EMEL, İSTEK
 
- KÂMİL(< KEMÂL): TAM, EKSİKSİZ, BÜTÜN | OLGUN | ÂLİM, BİLGİN
 
- KÂRİB(< KURB): YAKIN OLAN (ç. AKRİBÂ)
 
- KARÎHA: İNSANDA KENDİLİĞİNDEN HÂSIL OLAN FİKİR VE NİYET | TABÎAT
 
- KARÎNE: KARIŞIK BİR İŞ YA DA MES'ELENİN ANLAŞILMASINA, ÇÖZÜLMESİNE YARAYAN HAL, İPUCU(ç. KARÂİN)
 
- KARZ: ÖDÜNÇ VERME/ALMA | BORÇ
 
- KÂSE: KALB
 
- KASEM: YEMİN, AND
 
- KASÎDE: ONBEŞ BEYİTTEN AŞAĞI OLMAMAK ÜZERE ÖVGÜ (EN ÇOK DOKSANDOKUZ BEYİT OLUR) (ç. KASÂİD)
 
- KÂŞİF(< KEŞF): KEŞFEDEN, ORTAYA ÇIKARAN
 
- KAT'İYYET: KESİNLİK
 
- KÂTİB(< KİTÂBET): YAZI YAZAN (ç. KETEBE, KÜTTÂB)
 
- KATRE: DAMLA, DAMLAYAN ŞEY (ç. KATER, KATARÂT)
 
- KAVM: EVLİYÂ ZÜMRESİ | İNSAN TOPLULUĞU | BİR PEYGAMBERİN GÖNDERİLDİĞİ TOPLULUK (ç. AKVAM)
 
- KAVSEYN(< KAVS): BİRLEŞTİRİLEN İKİ YAY | İKİ KAVİS
 
- KÂZIM: GAZABINI/ÖFKESİNİ KONTROL EDEBİLEN, YENEN
 
- KEBÂİR(< KEBÎRE): BÜYÜK GÜNAHLAR
 
- KEC-REV: EĞRİ GİDEN, TUTTUĞU YOL AYKIRI/SAKAT OLAN | ALÇAK
 
- KEFF: EL İÇİ, AYA, AVUÇ (ç. KÜFÛF) (bkz. RÂHE)
 
- KELÂM: SÖZ | CÜMLELER | SÖYLEYİŞ, NUTUK | DİL, LEHÇE | ALLAH'DAN VE ALLAH'IN BİRLİĞİNDEN BAHSEDEN İLİM | KUR'AN-I KERİM
 
- KEMER-BEND: DERVİŞ
 
- KEMER-BESTE: BEKTÂŞÎ DERVİŞİ | ELİNE, BELİNE, DİLİNE SAHİP
 
- KEM-TER: AŞAĞIDAN BULUNAN, HAKÎR, İTİBARSIZ | EKSİK
 
- KENZ: HAZÎNE, DEFÎNE, YERALTINDA BULUNAN DEĞERLİ EŞYÂ (< KÜNÛZ)
 
- KERÂMET: KEREM, BAĞIŞ | İKRAM, AĞIRLAMA | VELÎLERİN GEREKTİĞİNDE GÖSTERDİKLERİ FEVKALÂDE HAL | ERMİŞCESİNE YAPILAN İŞ, HAREKET YA DA SÖYLENEN SÖZ/FİKİR
 
- KESRET: ÇOKLUK, BOLLUK, ZİYÂDELİK
 
- KEŞF: AÇMA, MEYDANA ÇIKARMA | GİZLİ BİR ŞEYİ BULMA | BİR SIRRI ÖĞRENME | BİR ŞEYİN OLACAĞINI ÖNCEDEN ANLAMA | ALLAH TARAFINDAN İLHAM OLUNMA
 
- KEŞKÛL: HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞU, SEYYAH DERVİŞLERİN KULLANDIĞI ARAÇ
 
- KETM: BİR SÖZÜ/HABERİ/SIRRI SAKLAMA, GİZLİ TUTMA
 
- KETÛM(< KETM): SIR SAKLAYAN, AĞZI SIKI
 
- KEVKEB: SÜREKLİ YANAN GEZEGEN, YILDIZ
 
- KEVN: OLMA | VAROLMA, VARLIK, VÜCUT
 
- KEVNEYN: CİSMÂNÎ VE RÛHÂNÎ ÂLEM | DÜNYA VE ÂHİRET (KEVNUNİYET ÂLEMİ)
 
- KEVNİYYÂT: EVRENBİLİM, KOZMOLOJİ
 
- KEVSER: MADDÎ VE MANEVÎ ÇOKLUK | İLİM, İRFÂN | CENNETTE BİR HAVUZUN ADI
 
- KIBLE: NAMAZA BAŞLARKEN YÖNELİNEN TARAF, MEKKE TARAFI | KABUL ETMEK | GÜNEYDEN ESEN RÜZGÂR | DARLIKTA BAŞVURULAN KAPI
 
- KIDVE: KENDİSİNE UYUP ARDINDAN GİDİLECEK KİMSE | BİR SINIFIN YA DA TOPLULUĞUN BAŞINDA OLAN KİMSE
 
- KIRK BUDAK: BEKTÂŞİYYE'DE MEYDAN ŞAMDANI
 
- KISSA: FIKRA, HİKÂYE, RİVÂYET | VAK'A
 
- KISTÂS: BÜYÜK TERAZİ | ÖLÇÜ
 
- KITMİR: HURMA İLE ÇEKİRDEĞİN ARASINDAKİ ZAR
 
- KIŞR: KABUK (< KUŞÛR)
 
- KİBÂR(< KEBÎR): BÜYÜKLER, ULULAR | İNCE, TERBİYELİ, GÖRGÜLÜ, NÂZİK
 
- KİB[İ]R: BÜYÜKLÜK, ULULUK | KENDİNİ BÜYÜK GÖRME, BÜYÜKLÜK TASLAMA (UCB)
 
- KİBÂR-I EHLULLAH: KÂMİL İNSAN
 
- KİFÂYET: YETİŞME, ELVERME | YETERLİK | İKTİDAR, YARARLIK
 
- KİL Ü KAL: DEDİKODU (GÜFT Ü GÛ)
 
- KİMYÂ': ARZUYU TERK, MEVCÛDA KANÂAT
 
- KİRÂM(< KERÎM): SOYU TEMİZ, ULULAR, ŞEREFLİLER | CÖMERTLER
 
- KİSVE: bkz. KİSVET - KİSVET: ELBİSE | HUSÛSÎ KIYÂFET | KİSBET, YAĞLI GÜREŞ YAPAN PEHLİVANLARIN GİYDİKLERİ DAR PAÇALI MEŞİN PANTALON | BİR KİMSENİN YA DA BİR ŞEYİN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ
 
- KUDÛM: UZAK BİR YERDEN GELME, AYAK BASMA | TÜRK MÜZİĞİNE AİT USUL VURMA ÂLETLERİNDEN
 
- KUL: ABD
 
- KULÛB(< KALB): KALPLER, GÖNÜLLER
 
- KURB[İYYET]: YAKIN, YAKINLIK
 
- KURB-U FERAİZ: ÖZÜN AŞKI
 
- KURB-U NEVAFİL: KABUĞUN AŞKI
 
- KUŞ DİLİ: HAKÎKAT DİLİ, ÂRİFLER DİLİ
 
- KUT: YAŞAMAK İÇİN YENİLEN ŞEY | YİYECEK
 
- KUTB: BİR GRUBUN, BİR KAVMİN BAŞI, BİR TARÎK'İN ULU'SU, (GAVS'DEN SONRA GELİR) (ç. AKTÂB | KUTÛB)
 
- KUTB-ÜL-AKTÂB: KUTUPLARIN KUTBU, DEVRİN KUTBU | ALLAH'IN KENDİSİNE TASARRUF KUDRETİ VERMİŞ OLDUĞU VELÎ
 
- KÜLÂH: BAŞA GİYİLEN | MEVLEVÎ SİKKESİ
 
- KÜLBE-İ AHZÂN: HÜZÜNLER, GAM, KEDER, TASA EVİ | HZ. YAKUB'UN EVİ
 
- KÜLÜNG: TAŞÇI KAZMASI
 
- KÜMMEL[ÎN](< KÂMİL): KÂMİLLER
 
- KÜN: OL
 
- KÜNH: BİR ŞEYİN ASLI, HAKİKATİ, TEMELİ | KÖK, DİP | ESAS, ÖZ
 
- KÜRE: BEKTÂŞİYYE'DE MEYDAN OCAĞI (ç. KÜRÂT)
 
- KÜRSÎ: OTURULACAK YÜKSEKÇE YER | TAHT | MAKAM, VAZİFE
 

ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Hayrettin Karaman- Hoş…

Kulağa hoş gelen, gönüllere rahatlık veren, iyi bi...

Temmuz 20, 2009

MALİKÎ MEZHEBİ

Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî'ye ni...

Temmuz 06, 2009

İSTİLA DEVİRLERİNİN KOLONİZATÖR …

  Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN Selçuk-Bizans...

Temmuz 06, 2009

HZ. EBU BEKİR'İN HAYATI

Hz. EBU BEKIR ES SIDDÎK (r.a) (571-634)  &nbs...

Temmuz 05, 2009

RÜYALARIN ÖNEM VE ANLAMI

Rasulullah Muhammed Mustafa (aleyhissalatu vessela...

Temmuz 20, 2009

SELEF VE SELEFILIK

Selef kime denir? Hz. Peygamber s.a.v.'in “En ...

Temmuz 06, 2009

Ahmed Avni KONUK

AHMED AVNİ KONUK (1868 - 19.3.1938) Kadı Alî-zâ...

Temmuz 21, 2009

CÂHİLİYYE DÖNEMI

Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslâm, tam bir aydı...

Temmuz 05, 2009

İSTANBUL’DA MEVLEVÎLİK

Mevlevi Ayini ve Semâ Törenleri çok kez doluluk ...

Ocak 11, 2016

SÜNNİ SUFİ YOLLARI

  Ahilik Bayramilik Buhurilik  ...

Temmuz 06, 2009

TASAVVUFUN KISACA TARİHÎ GELİŞİM…

Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dö...

Temmuz 07, 2009

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal Yıl 1922... Kası...

Şubat 06, 2009