- ISTIFÂ': BİR ŞEYİN HÂLİSİNİ, TEMİZİNİ SEÇİP ALMA | SEÇME, SEÇKİNLİK | AYIKLAMA, AYIKLANMA
 
- ISTILAH(< SULH): TERİM, İLİM SÖZÜ, TÂBİR
 
- IŞIK: TEVHİD
 
- İBÂDET: ASLI ÜÇ ERKÂN ÜZEREDİR. GÖZ(HIFZ İLE), LİSAN(SIDK İLE), KAL(FİKR İLE) (ç. İBÂDÂT) | ALLAH'A ÂRİF OLMAK
 
- İBDÂ': ÖRNEKSİZ OLARAK BİR ŞEY MEYDANA GETİRME, YARATMA | YENİ VE GÜZEL BİR ESER MEYDANA GETİRME
 
- İBDÂ': YOKTAN ORTAYA KOYMA, ÎCAD
 
- İBDÂ': BİR KİMSENİN, KÂRI TAMAMEN KENDİSİNE AİT OLMAK ÜZERE, BİR BAŞKASINA SERMÂYE VERMESİ | SORULAN ŞEYE GÜZEL YANIT VERME, GÜZEL SÖZ SÖYLEME | KANDIRMA
 
- İBKA': BÂKİ, SÜREKLİ (KILMA) | YERİNDE BIRAKMA | SINIF GEÇEMEME
 
- İBTİDÂ'(< BED): BAŞLAMA | BAŞLANGIÇ | BAŞTA, EN ÖNCE
 
- İBTİLÂ': HAZARÂT-I ENBİYA VE EVLİYANIN HAYATI | DÜŞKÜNLÜK, TİRYAKİLİK, BAĞIMLILIK, TUTKU
 
- İ'CÂB(< UCB): TAACCÜBE DÜŞÜRME, ŞAŞIRTMA | KENDİNİ BEĞENMİŞLİK
 
- ÎCÂB(< VÜCÛB)(ç. ÎCÂBÂT): GEREK, LÂZIM GELME | BİR SÖZLEŞME İÇİN İLK SÖYLENEN SÖZ | OLUMLAMA (ing. AFFIRMATION)
 
- İCÂBET: KABUL ETME, UYMA
 
- İCÂZET: İZİN | DİPLOMA | ESKİ BİR YAZI TÜRÜ
 
- İCBÂR: CEBRETME, ZORLAMA, ZORLANMA
 
- İCMÂ'(< CEM): TOPLAMA, BİRARAYA GETİRME
 
- İCTİHÂD(< CEHD): GÜCÜ, KUVVETİ YETTİĞİ KADAR ÇALIŞMA | FIKIH'DA YEDİTÛLÂ SAHİBİ BÜYÜK DİN ÂLİMLERİNİN KUR'AN-I KERİM VE AHÂDİS-İ NEBEVİYYEYE MÜSTENİDEN VAZ'ETTİKLERİ ŞER'Î DÜSTUR | BİR KİMSENİN, BİR ŞEYDEN ANLAM VE HÜKÜM ÇIKARARAK, O İŞ HAKKINDAKİ FİKRİ, GÖRÜŞÜ
 
- İCTİMÂÎ(YYE): SOSYAL
 
- İCTİNÂB: SAKINMA, ÇEKİNME, UZAKLAŞMA
 
- ÎD: BAYRAM (ç. A'YÂD)
 
- İDLÂL: NAZ ETME, NAZLANMA | AŞIRI DERECEDE NAZLANMA
 
- İDRÂK(< DERK): ANLAYIŞ, AKIL ERDİRME | YETİŞME, ERİŞME | OLGUNLAŞMA | (fels. ALGI)
 
- İDRÂK-İ NAMÜTENAHİ: SONSUZ ANLAYIŞ
 
- İFÂ(< VEFÂ): YERİNE GETİRME | BİR İŞİ YAPMA | İŞ GÖRME
 
- İFLÂH: KUTLU, BAŞARILI | KÖTÜ BİR DURUMDAN KURTULUP İYİ BİR DURUMA GİRME, FELÂH BULMA, SELÂMETE ÇIKMA
 
- İFNÂ'(< FENÂ): TÜKETME, BİTİRME, YOK ETME | YERSİZ SARFETME
 
- İFRÂD: TEK OLARAK SÖYLEME, MÜFRED | AYIRMA | TEK BAŞINA HACCA GİTME
 
- İFRÂT(< FART): AŞIRI GİTME, AŞIRILIK
 
- İFSÂD(< FESAD): FESÂDÂ UĞRATMA, UĞRATILMA, BOZMA
 
- İFŞÂ': GİZLİ BİRŞEYİ YAYMA, ORTAYA DÖKME, AÇIĞA VURMA
 
- İGVÂ'(< GAVÂYE): AZDIRMA, AZDIRILMA, BAŞTAN ÇIKARMA/ÇIKARILMA, YOLUNU ŞAŞIRTMA, AYARTMA
 
- İHÂTA: BİR ŞEYİN ETRAFINI ÇEVİRME, SARMA, KUŞATMA | TAM KAVRAYIŞ, ANLAYIŞ, GENİŞ BİLGİ
 
- İHLÂS: MÜŞTERİYİ ALDATMA | İFLÂS ETME
 
- İHLÂS(< HULUS)(İHLÂSÂT): HÂLİS, TEMİZ, DOĞRU SEVGİ | GÖNÜLDEN GELEN DOSTLUK, SAMİMİYET, DOĞRULUK | ARI KAVRAMSALLIĞIN DORUĞU
 
- İHRÂM(< HAREM): HACILARIN KÂBE'YE GİDERKEN ÖRTÜNDÜKLERİ DİKİŞSİZ BEYAZ ÖRTÜ
 
- İHSÂN(< HISN): BİR YERİ SAĞLAMLAŞTIRMA | İFFETLİ VE NAMUSLU OLMA
 
- İHSÂN(< HASEN): İYİLİK ETME | BAĞIŞ | VERİLEN, BAĞIŞLANAN ŞEY | LÜTF (ç. İHSÂNAT)
 
- İHTİDÂ'(< HADA): HÎLEKÂRLIK | ALDATMA
 
- İHTİDÂ'(< HİDÂYET): DOĞRU YOLA GİRME, HİDAYETE ERME | İSLÂM DİNİNİ KABUL ETME, MÜSLÜMAN OLMA
 
- İHTİDÂ': ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK, TEVAZÛ (bkz. İHTİZÂ)
 
- İHTİLÂC: ÇARPINTI | SEĞİRME
 
- İHTİLÂF(< HİLÂFET): AYRILIK, UYUŞMAZLIK, ANLAŞMAZLIK, AYKIRILIK
 
- İHTİRÂ': İCAT ETME
 
- İHTİRAS(< HIRS): ŞİDDETLİ ARZU, AŞIRI İSTEK
 
- İHTİŞÂM(< HAŞMET): ŞANLI GÖRÜNÜŞ, GÖSTERİŞ, DEBDEBE, TANTANA
 
- İHTİVÂ': KAPSAM(A), İÇİNE ALMA, İÇİNDE BULUNDURMA
 
- İHTİYÂR: SEÇME, SEÇİLME | KATLANMA, KARAR VERME OLANAĞI BULUNAN, SEÇİM YAPABİLEN, ÖZGÜR OLAN
 
- İHTİZÂZ: KENDİNİ ALÇAK TUTMA, ALÇALMA (bkz. TEZELLÜL)
 
- İHTİZÂZ: TİTREME | SIÇRAYIP OYNAMA | SALLANMA | HAZZETME, GÖNLÜ FERAHLAMA
 
- İHVÂN(< ÂH): SÂDIK, SAMÎMÎ, CANDAN DOSTLAR | TARÎKAT KARDEŞLERİ
 
- İHYÂ'(< HAYÂT): DİRİLTME, DİRİLTİLME, CANLANDIRMA, MADDÎ-MANEVÎ CAN KAZANDIRMAK | TAZE CAN VERİRCESİNE İYİLİK, LÛTFETME | YENİDEN KUVVETLENDİRME | UYANDIRMA, CANLANDIRMA, TAZELİK VERME
 
- İKAN: SAĞLAM BİLİŞ, ŞÜPHEDEN UZAK OLMA
 
- İKRAH(< KERH): BİRİNE ZORLA İŞ YAPTIRMA | İĞRENME, TİKSİNME
 
- İKRÂR(< KARAR): DERVİŞİN ŞEYHİNE SÖZ VERMESİ | SAKLAMAYIP SÖYLEME | DİL İLE SÖYLEME, BİLDİRME | TASDÎK, KABUL
 
- İKSÂ'(< KİSVET): GİYDİRME, GİYDİRİLME
 
- İKTİDÂ'(< KIDVE): TÂBÎ OLMA, UYMA
 
- İKTİFÂ'(< KİFÂYET): YETİNME, AZA KANAAT ETME
 
- İKTİSÂB(< KESB): KAZANMA, EDİNME
 
- İKTİSÂD(< KASD): AŞIRI GİTMEME, DAVRANMAMA | TUTUM | BİRİKTİRME, ARTIRMA | EKONOMİ (AMELDE/EYLEMDE İTİDÂL/DENGE)
 
- İKTİZÂ(< KAZÂ): GEREKME | GEREKTİRME | GEREKLİLİK | İŞE YARAMA
 
- İ'LÂ(< ULÜVV): YÜKSELTME, YÜCELTME | ŞÖHRETİNİ ARTIRMA
 
- İLBÂS(< LİBS): GİYDİR(İL)ME | ÖRTME, ÖRTÜLME (bkz. İKSÂ)
 
- İLBÂS: ALIKOYMA, DURDURMA
 
- İLGA'(< LAĞV): LAĞVETME, KALDIRMA, BOZMA | YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA, HÜKÜMSÜZ BIRAKMA
 
- İLHÂD: GERÇEK İNANÇTAN DÖNME | ALLAH'IN VARLIĞINA BİRLİĞİNE İNANMAMA | TANRI TANIMAZLIK, ATEİZM (bkz. ŞİRK, İŞRÂK)
 
- İLHÂM: ALLAH TARAFINDAN GÖNÜLE DOĞAN ŞEY
 
- İLM: BİLME, BİLİŞ, BİR ŞEYİN DOĞRUSUNU BİLME | OKUYARAK ÖĞRENİLEN BİLGİ, NAZARÎ BİLGİ
 
- İLM-EL-YAKÎN: KESİN BİLGİ
 
- İLM-İ LEDÜN: ALLAH'IN SIRLARINA AİT MANEVİ BİLGİ, GAYB İLMİ
 
- İLTİCÂ': SIĞINMA, BARINMA
 
- İLTİSÂK(< LÜSÛK): BİTİŞME, KAVUŞMA, YAPIŞMA, BİRLEŞME | İKİ ORGANIN BİRBİRİNE YAPIŞMASI
 
- İMÂM(< EİMME): NAMAZDA KENDİSİNE UYULAN KİMSE | ÖNDE BULUNAN | ÖNCÜ, KENDİSİNE İKTİDÂ EDİLEN
 
- İMÂMET: İMAMLIK
 
- İM'ÂN(< MAAN): BİR İŞTE ÇOK İLERİ VARMA, ÇOK DİKKATLİ OLMA | İNCEDEN İNCEYE ARAŞTIRMA
 
- ÎMÂN(< EMN): EMİN OLMA | DÜŞÜNCE VE İNANCIN PEKİŞMİŞLİĞİ | İSLÂM DİNİNİ KABUL ETME
 
- İMSÂK(< MİSK): BİR ŞEYDEN EL ÇEKME, PERHİZ | ORUCA BAŞLAMA ZAMANI | CİMRİLİK, PİNTİLİK
 
- İMTİDÂD(< MEDD): UZAMA, UZANMA; UZUN SÜRME | UZAY | MADDE (RES EXTENSA)
 
- İMTİHÂN(< MEHN): DENEME, SINAMA | SINAV
 
- İMTİNA': FERAGAT EDİP GERİ DURMA | MUVAFAKAT ETME, ÇEKİNME, İSTEMEME, YAPMAMA | OLANAKSIZLIK
 
- İMTİSÂL(< MİSL): GEREKENİ YAPMA | BİR ÖRNEĞE GÖRE HAREKET ETME | ALINAN EMRE BOYUN EĞME(İNKIYÂD)
 
- İMTİYÂZ: FARKLI OLMA | AYRICALIK
 
- İMTİZÂC(< MEZC): KARIŞABİLME | BİRBİRİNİ TUTMA, UYGUNLUK | UYUM SAĞLAMAK, İYİ GEÇİNME
 
- İNÂBE(T): GÜNAHLARA TÖVBE EDİP HAKK YOLUNA DÖNME | BİR MÜRŞİDE BAŞVURUP, TARÎKATA GİRME
 
- İN'ÂM(< Nİ'MET): NÎMET VERME, İYİLİK ETME (ç. İN'ÂMÂT)
 
- İNÂYET: DİKKAT, GAYRET, ÖZENME | LÜTUF, İHSAN, İYİLİK, YARDIM
 
- İNDİFÂ(< DEF): MÜNDEFİ OLMA, ORTADAN KALKMA | YER YER BAŞGÖSTERME | PÜSKÜRME (ç. İNDİFÂÂT)
 
- İNFÂK(< NAFAKA): VERMEK | NAFAKA VERİP GEÇİNDİRME, BESLEME (ç. İNFÂKAT)
 
- İNHİSÂR(< HASR): TEKEL
 
- İN'İKÂS(< AKS): MAĞLUP OLMA | YANSIMA | YANKI (ç. İN'İKÂSÂT)
 
- İNKITÂ: KESİLME; ARASI KESİLME | KESİLME, TÜKENME, BİTME
 
- İNKİSÂR(< KESR): KIRILMA | GÜCENME | BEDDUA, İLENÇ
 
- İNKİŞÂF(< KEŞF): AÇILMA | MEYDANA ÇIKMA | MANEVİ SIRLARIN GÖRÜNMESİ
 
- İNSÂF: MERHAMETE, VİCDÂNA YA DA MANTIĞA DAYANAN ADÂLET
 
- İNSÂK(< NESAK): SECİ'Lİ VE KARİYELİ SÖZ SÖYLEME
 
- İNSÂN: (AÇIKLAMA YETMEZ!)
 
- İNSÂN: ÜNSİYET KURAN | ADAM | İYİ, OLGUN | VAR OLMAYAN
 
- İNSÂN-I KÂMİL: KEMÂLE ERMİŞ İNSAN | VARLIK
 
- İNSİYÂK: BİR KUVVETİN TE'SÎRİYLE ÇEKİLİP GİTME | ARDI SIRA GİTME | İÇGÜDÜ
 
- İNŞİKÂK(< ŞAKK): YARILMA, ÇATLAMA | İKİYE AYRILMA
 
- İNŞİRAH(< ŞERH): AÇILMA | AÇIKLIK, FERAHLIK
 
- İNTIBAK(< TIBK): MUTÂBIK GELME, UYMA, UYGUN GELME (ç. İNTIBÂKAT)
 
- İNTİKAL(< NAKL): BİR YERDEN BİR YERE GEÇME | ÖBÜR DÜNYAYA GÖÇME (ç. İNTİKALÂT)
 
- İNTİSÂB(< NİSBET): BİR KİMSEYE/ŞEYHE/TARÎKATA MENSÛBOLMA (AHD-İ MİSÂK) | BİR YERE BAĞLANMA, KAPILANMA | BİRİNİN ADAMI OLMA
 
- İNTİSÂB(< NASB): DİKİLİP DURMA | YÜKSEĞE KALDIRMA
 
- İNTİSÂF: HAKKINI TAMAMEN ALMA, HAKKINI VE ADALETİ İSTEME | ZAMAN, YARIYI BULMA
 
- İNTİŞÂR(< NEŞR): YAYILMA, DAĞILMA | ÜREME
 
- İNZÂR(< NEZF): SONUNUN FENÂ OLACAĞINI HABER VEREREK KORKUTMA, İHTARDA BULUNMA (ç. İNZÂRÂT)
 
- İNZÂR: TE'HÎR ETME, GECİKTİRME
 
- İNZİVÂ'(< ZUVİYY ve ZEYY): BİR KÖŞEYE ÇEKİLME, ÇEKİLİP HİÇBİR İŞE KARIŞMAMA | DÜNYA İŞLERİNDEN VAZGEÇME
 
- İRÂDE: DİLEME, İSTEME, MERAM ETME | EMİR, FERMAN, BUYRUK (ç. İRÂDÂT)
 
- İRFÂN: BİLME, ANLAMA | İLÂHÎ BİR FEYİZ OLARAK KÂİNATIN SIRLARINI BİLME KUDRETİ | KÜLTÜR
 
- İRŞÂD(< RÜŞD): DOĞRU YOLU GÖSTERME, UYARMA, TENVİR ETME | İRFÂN SAHİBİ BİRİNİN, BİR KİMSEYE TARÎKATI VE ALLAH YOLUNU GÖSTERMESİ (ç. İRŞÂDÂT)
 
- İRTİCÂ'(< RECÂ): UMMA, ÜMİT ETME
 
- İRTİCÂ'(< RÜCÛ): GERİ DÖNME, ESKİYİ İSTEME
 
- İRTİCÂL(< RÜCÛ): BİRDENBİRE, DÜŞÜNMEDEN İÇİNE DOĞDUĞU GİBİ SÖYLEME
 
- İRTİDÂ'(< RİDÂ): ÖRTÜNME, ÇARŞAF GİBİ ŞEYE BÜRÜNME
 
- İRTİDÂ'(< RIDÂ): (bkz. İRTİZÂ)
 
- İRTİDÂD(< REDD): DİNİNİ BIRAKARAK BAŞKA BİR DİNİ KABUL ETME
 
- İRTİHÂL(< RIHLET): GÖÇME, GÖÇETME | ÖLME
 
- İRTİKAB: BEKLEME, GÖZLEME
 
- İRTİKÂB: KÖTÜ BİR İŞ İŞLEME | YİYİCİLİK, RÜŞVET YEME
 
- İRTİZÂ': BİR ŞEY KESİLME, BİR ŞEYDEN ZİYÂN GÖRME
 
- İRTİZÂ'(< RIZÂ): BEĞENME, SEÇME | RÂZI OLMA, UYGUN BULMA
 
- İRTİZÂ'(< RIZÂ): SÜT EMME
 
- İRTİZÂH: ÖZÜR DİLEME | BİRAZ BAHŞİŞ ALMA
 
- İRTİZÂK(< RIZK): RIZIKLANMA, RIZIK ALMA
 
- ÎSÂR: İKRAM, BAHŞİŞ | CÖMERTLİKLE VERME | BAŞKALARININ HAZZINI KENDİ HAZZINA TERCİH ETME | SEÇME
 
- İSLÂM: (İNANDIĞINA) TESLİM OLMAK, SELÂMETE ERMEK, KURTULMAK
 
- İSNÂ-AŞER(İYYE): CA'FERÎ MEZHEBİNİN ONİKİ İMAM TELÂKKİSİNE DAYANAN KOLU
 
- İSNÂD: DAYANDIRMA (ç. İSNÂDÂT)
 
- İSTÎÂB(< VA'B): İÇİNE ALMA, İÇİNE SIĞMA | TUTMA, KAPLAMA | KAPASİTE
 
- İSTİÂZE(< İYAZ): NEÛZU BİLLAH(EÛZÜBİLLÂHİMİNEŞŞEYTÂNİRRACÎM) | SIĞINMA, ALLAH'A SIĞINMA
 
- İSTİBDÂ': KÜÇÜK ABDESTEN SONRA AKINTIYI TAM ARITMA | NİKÂHLA ALINAN BİR DULUN GEBE OLMADIĞINA KANÂAT GETİRMEK İÇİN BİR HAYZ GÖRÜNCEYE KADAR ONA YAKLAŞMAKTAN ÇEKİNME
 
- İSTİBDÂ': BEDİ', NÂDÎDE SAYMA
 
- İSTİBRÂ': (bkz. İSTİBDÂ')
 
- İSTİ'DÂD: KABİLİYET, DOĞAL EĞİLİM | AKILLILIK | ANLAYIŞLILIK
 
- İSTİDLÂL(< DELÂLET): BİR DELİLE DAYANARAK BİR ŞEYDEN BİR SONUÇ ÇIKARMA, DELİL İLE ANLAMA
 
- İSTİDLÂL: DALÂLETTE BULUNMASINI İSTEME, AYARTMAYA ÇALIŞMA
 
- İSTİDRÂC(< DERECE): DERECE DERECE ÇIKARMAK YA DA İNDİRMEK | FASIK YA DA KÂFİR OLDUĞU HALDE BİR KİŞİNİN GÖSTERDİĞİ HARİKA
 
- İSTİFÂZA(< FEYZ): FEYİZ ALMA/BULMA
 
- İSTİFHÂM(< FEHM): SORMA, ANLAMA | ANLAMAK, ÖĞRENMEK İÇİN SORMA (ç. İSTİFHÂMÂT)
 
- İSTİGNÂ'(< GINÂ): AZA KANAAT ETMEME, TOKGÖZLÜLÜK | GEREKSİNİMSİZLİK | NAZLANMA, AĞIR DAVRANMA | ÇEKİNME
 
- İSTİGRÂK(< GARK): DALMA, İÇİNE GÖMÜLME | KENDİNDEN GEÇİP DÜNYAYI UNUTMA | BOĞULMA | FAZLA ABARTMA(bkz. GULÜVV)
 
- İSTİĞFÂR(< GUFRÂN): TÖVBE | ALLAH'TAN GÜNAHIN BAĞIŞLANMASINI İSTEME | ESTAĞFİRULLAH
 
- İSTİHÂB: SAKLAMA, GİZLEME | DOSTLUK KURMA | KONUŞMA, MUSÂHEB ETME
 
- İSTİHÂLE(< HAVL): OLAMAMA, MÜMKÜN OLMAYIŞ | BİR HALDEN BAŞKA BİR HALE GEÇİŞ, DEĞİŞİM | BAŞKALAŞMA (ç. İSTİHÂLÂT)
 
- İSTİHÂRE(< HAYR): BİR İŞİN HAYIRLI OLUP OLMAYACAĞINI ANLAMAK ÜZERE ABDEST ALIP, DUA EDİP UYKUYA YATMA | HAYIRLI OLMAYI ARZU ETME
 
- İSTİHÂSE: ORGANİK MADDELERİN ŞEKİLLERİNİ KORUYARAK ZAMANLA TAŞ HALİNE GEÇMESİ
 
- İSTİHDAF(< HEDEF): HEDEF TUTMA, AMAÇ EDİNME
 
- İSTİHSÂL(< HÂSIL): HÂSIL ETME, MEYDANA GETİRME, ÜRETME | ELDE ETME, ELE GEÇİRME, ELE GEÇİRİLME
 
- İSTİHZÂ': ALAY ETME (bkz. İSTİSHÂR)
 
- İSTİHZÂR(< HUZÛR): HAZIRLAMA, HAZIR EDİLME | HUZÛRA GETİRME, ÇAĞIRMA | HATIRLAMA, HATIRA GETİRME | AKLA GELME (ç. İSTİHZÂRÂT)
 
- İSTİLÂM: ÖPME YA DA EL SÜRME | KÂBE'NİN TAVÂFI SIRASINDA "HACER-ÜL-ESVED"İN ELLE OKŞANMASI VE İZDİHAM DOLAYISIYLA BİZZAT EL SÜRÜLEMİYORSA UZAKTAN OKŞAMA İŞÂRETİNİN YAPILMASI
 
- İSTİ'LÂM(< İLM): YAZI İLE BİLGİ İSTEME | BİLGİ İSTEME
 
- İSTİLHÂM: ALLAH'IN MADDE İLHÂM ETMESİ NİYÂZINDA BULUNMA
 
- İSTİMDÂT(< MEDED): YARDIM İSTEME
 
- İSTİNBÂT: BİR SÖZ YA DA İŞTEN GİZLİ BİR ANLAM ÇIKARMA, AÇIK OLMAYARAK, DOLAYISIYLA ANLMA
 
- İSTİNCÂ': NECASETTEN, PİSLİKTEN TEMİZLENME
 
- İSTİSHÂR: ALAY ETME, EĞLENME
 
- İSTİSKA'(< SAKY): SUYUN GEREKLİLİĞİNİ DUYMA | YAĞMUR DUASI | GÖVDENİN BİR TARAFINDA YA DA KARINDA SU BİRİKME
 
- İSTİSKAL(< SİKLET): AĞIR GÖRME, HUZURUNDAN HOŞLANMAMA | YÜZ VERMEME, KOVARCASINA DAVRANMA, KOVMA
 
- İSTİŞÂRE(< ŞÛRÂ): FİKİR SORMA, DANIŞMA (ç. İSTİŞÂRÂT)
 
- İSTİŞMAM(< ŞEMM): KOKLAMA, KOKU ALMA | KARÎNE İLE ANLAMA, HİSSETME
 
- İŞRÂK(< ŞARK): GÜNEŞİN DOĞMASI, DOĞARAK ETRAFI AYDINLATMASI | PARLATMA, IŞIKLANDIRMA
 
- İŞRÂK(< ŞİRK): ALLAH'A ORTAK KOŞMA (bkz. ŞİRK, İLHÂD)
 
- İŞTİRÂK(< ŞİRKET): ORTAK OLMA, ORTAKLIK | KATILIM
 
- İŞTİYÂK(< ŞEVK): ÖZLEM, HASRET | YOĞUN ARZU
 
- İ'TİDÂL(< ADL): ORTALAMA, ÖLÇÜLÜLÜK | DENGE
 
- İ'TİKAD(< AKD): BİR ŞEYE BAĞLANMA | İNANMA, GÖNÜLDEN ONAYLARAK İNANMA
 
- Î'TİZÂL(< AZL): BİR TARAFA ÇEKİLME | İŞTEN ÇEKİLME | EHL-İ SÜNNET'TEN VÂSIL b. ATÂ'NIN KURDUĞU MU'TEZİLE MEZHEBİ | TAKIMDAN AYRILMA
 
- İTMÎNÂN: EMİN OLMA | BİRİNE İNANMA, GÜVENME | KAT'Î OLARAK BİLME
 
- İTTİBÂ: TÂBÎ OLMA, UYMA, ARDISIRA GİTME
 
- İTTİHÂD(< VAHDET): BİR OLMA, BİRLEŞME, BİRLİK | AYNI OLMA, AYNI ANLAMI TAŞIMA | ALLAH VARLIĞINDA YOK OLMAK
 
- İTTİHÂZ(< AHZ): EDİNME, EDİNİLME | KABUL ETME | SAYMA, SAYGI DUYMA
 
- İTTİKA(< VİKAYE): SAKINMA, ÇEKİNME | ALLAH'TAN KORKMA
 
- İTTİKAN: İYİ VE SAĞLAM BİLME
 
- İZ'ÂN: ANLAYIŞ, KAVRAYIŞ, AKIL | SÖZ DİNLEME | TERBİYE, EDEP
 
- İZZET: DEĞER, KIYMET | YÜCE, YÜCELİK, ULULUK | KUVVET, KUDRET | HÜRMET, SAYGI
 
- İZZET-İ NEFS: ŞEREF, ONUR, HAYSİYET
 
- İZZETİYET: VARLIK
 

ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Hayrettin Karaman- Hoş…

Kulağa hoş gelen, gönüllere rahatlık veren, iyi bi...

Temmuz 20, 2009

MALİKÎ MEZHEBİ

Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî'ye ni...

Temmuz 06, 2009

İSTİLA DEVİRLERİNİN KOLONİZATÖR …

  Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN Selçuk-Bizans...

Temmuz 06, 2009

HZ. EBU BEKİR'İN HAYATI

Hz. EBU BEKIR ES SIDDÎK (r.a) (571-634)  &nbs...

Temmuz 05, 2009

RÜYALARIN ÖNEM VE ANLAMI

Rasulullah Muhammed Mustafa (aleyhissalatu vessela...

Temmuz 20, 2009

SELEF VE SELEFILIK

Selef kime denir? Hz. Peygamber s.a.v.'in “En ...

Temmuz 06, 2009

Ahmed Avni KONUK

AHMED AVNİ KONUK (1868 - 19.3.1938) Kadı Alî-zâ...

Temmuz 21, 2009

CÂHİLİYYE DÖNEMI

Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslâm, tam bir aydı...

Temmuz 05, 2009

İSTANBUL’DA MEVLEVÎLİK

Mevlevi Ayini ve Semâ Törenleri çok kez doluluk ...

Ocak 11, 2016

SÜNNİ SUFİ YOLLARI

  Ahilik Bayramilik Buhurilik  ...

Temmuz 06, 2009

TASAVVUFUN KISACA TARİHÎ GELİŞİM…

Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dö...

Temmuz 07, 2009

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal Yıl 1922... Kası...

Şubat 06, 2009